LOGOTYPE_FOR Umeå kommun

APPLY_FOR Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna


1. Har du haft Umeå kommun som arbetsgivare? *

 •  Ja
 •  Nej

2. Var såg du annonsen först? *

 •   Vk
 •   Folkbladet
 •   umea.se/ledigajobb
 •   Arbetsförmedlingen, Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Instagram
 •   Indeed
 •   Jobbprenumeration
 •   Personlig kontakt
 •   Arbetsmarknadsdag/mässa
 •   Annat media: Vilket?
 •   Inbjuden på mingel eller annat event

3. Har du EU-medborgarskap? *

 •  Ja
 •  Nej

4. Om Nej, har du giltigt uppehålls- eller arbetstillstånd? Bifoga en bild eller en kopia på ditt tillstånd, fram och baksida, i din ansökan

(选填项目)
可接受的文件类型:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
MAX_FILE_SIZE: 40MB
已上传的文件 0 / 1 (REQUIRED_FILES: 0)
上传 文件正在上传中
标题

5. Söker du uppdrag och kan tillträda omgående? *

 •   Ja
 •   Nej, när kan du börja

6. Hur länge kan du tänka dig ha uppdraget? *

7. Har du giltigt B-körkort? *

 •   Ja
 •   Nej

8. Har du tillgång till bil? *

 •   Ja
 •   Nej

9. Har du några allergier? *

 •   Om ja, beskriv
 •   Nej

10. Är du rökare? *

 •   Ja
 •   Nej

11. Inom vilket/vilka områden kan du tänka dig att ta uppdrag? *

 •  Umeå
 •  Holmsund/obbola
 •  Sävar
 •  Hörnefors

12. Ange vilket uppdrag du är intresserade av (du kan välja flera) *

 •  Avlösarservice
 •  Ledsagning barn och unga
 •  Ledsagning vuxna

13. Vilka av följande aktiviteter kan du utföra tillsammans med brukare? (du kan ange flera alternativ) *

 •  Idrott
 •  Data
 •  Tv-spel
 •  Djur
 •  Musik
 •  Kultur
 •  Övriga fritidsintressen

14. Har du kunskap om eller erfarenhet av arbete inom något av följande områden: (du kan välja flera alternativ) *

 •  Autism
 •  Aspberger
 •  ADHD
 •  Tecken som stöd
 •  Missbruk
 •  Respiratorvård
 •  Annan specialkompetens
 •  Jag har ingen erfarenhet av ovanstående områden

15. Jag har erfarenhet inom följande verksamheter: *

 •  Äldreomsorg
 •  Funktionshinderomsorg
 •  Avlösarservice
 •  Ledsagning
 •  Socialpsykiatri
 •  Jag har ingen erfarenhet av ovanstående områden

16. Är din ansökan riktad mot uppdrag för en specifik person? *

 •   Ja, Ange ärendenummer: XXXXX
 •   Nej

17. Motivera varför du söker uppdraget. *

18. Talar du fler språk än svenska? *

 •   Ja, ange vilket/vilka:
 •   Nej
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中