LOGOTYPE_FOR Umeå kommun

APPLY_FOR Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård


1. Vilket av dessa alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete /uppsats

2. Vad läser du för utbildning? *

 •   Dietist
 •   Gastronom
 •   Hotell och restaurang
 •   Kostvetare
 •   Kök och livsmedel
 •   Arbetsterapeut
 •   Fysioterapeut
 •   Sjuksköterska
 •   Vård och omsorg – Gymnasie- och vuxenutbildningen
 •   Idrottsvetenskap
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Funktionshinderomsorg
 •  Föreningsbyrå/ Stab
 •  Din kommunala hemtjänst
 •  Hälso- och sjukvård
 •  Miljö- och hälsoskydd
 •  Måltidsservice
 •  Vård- och omsorgsboende, korttidsboende
 •  Inget önskemål

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilken tidsperiod ska praktiken infalla /examensarbetet skrivas?

(选填项目)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(选填项目)

7. Vilka arbetstider kan du arbeta?

(选填项目)
 •  Dag
 •  Kväll
 •  Helg
 •  Samtliga tider

8. Vilken omfattning är du intresserad av?

(选填项目)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

9. Uppge kontaktperson på utbildningen ( ex utbildningen praktiksamordnare) Namn, telefonnummer och mejladress.

(选填项目)
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中