LOGOTYPE_FOR Umeå kommun

APPLY_FOR Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur


1. Vilket av dessa två alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete / uppsats

2. Vad läser du för utbildning? *

 •   Arkitekt
 •   Designhögskolan
 •   Fysisk planering
 •   Kulturgeografi
 •   Landskapsarkitekt/ annan utbildning vid SLU
 •   Lantmätare
 •   Samhällsplanerare/ stadsplanering
 •   Trafikplanerare
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Bygglov
 •  Fysisk planering
 •  Gator och parker
 •  Lantmäteri
 •  Mark och exploatering
 •  Näringsliv
 •  Strategisk utveckling
 •  Inget önskemål

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilken tidsperiod ska praktiken infalla/ examensarbetet skrivas?

(选填项目)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(选填项目)

7. Vilken omfattning är du intresserad av?

(选填项目)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

8. Uppge kontaktperson på utbildningen (ex utbildningen praktiksamordnare) . Namn, telefonnummer och mejladress.

(选填项目)
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中