Stöd och omsorg

Inom Individ – och familjeomsorgen finns det öppenvårdsinsatser för barn/unga/familj och vuxna, samt stödboenden för vuxna med beroendeproblematik som är beslutade av myndighetsutövning. Inom verksamheten finns också erbjudandeverksamheterna för barn/unga/familj och vuxna, boende för EKB och Centrum mot Våld där även Barnahus ingår. Verksamhetsområdet består av 8 enhetschefer och ca 140 medarbetare som arbetar i nära samverkan med interna och externa samverkanspartners.

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef. Är du den vi söker?

Uppdraget som biträdande verksamhetschef 

Som biträdande verksamhetschef har du ansvar att arbeta för måluppfyllelse inom Stöd och omsorg utifrån din nivå. Ansvarsområdet innefattar Individ- och familjeomsorgen för hela Stöd och omsorg. Du har ett övergripande operativt ansvar för att omsätta den strategiska planeringen i praktiken genom dina underställda chefer. I arbetet ingår att i nära samverkan med biträdande verksamhetschef myndighetsutövning, arbeta gemensamt för att verksamheterna ska nå uppsatta mål, samt att tillsammans med områdena funktionshinderomsorg och myndighetsutövning verka för en gemensam helhetssyn mellan områdena.

Du har ett direkt ansvar för personal, kvalité, ekonomi och arbetsmiljö i ditt verksamhetsområde. Dina uppdrag är att:

 • Utforma verkställigheten utifrån brukarnas behov och den strategiska planen som verksamhetschef på Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att hålla ihop
 • Operativt utforma och driva kostnadseffektiv verksamhet med fokus på självständighet och som möjliggör nämndens inriktning att ge stöd på hemmaplan
 • Arbeta effektivt och gränsöverskridande med bemanningsplanering för att säkerställa rätt insats i rätt tid
 • Omvärldsbevaka i syfte att ge underlag till strategisk inriktning
 • Säkerställa horisontella processer genom kollegialt samarbete
 • Utveckla ledarroller i ditt område genom att förstärka det processinriktade ledarskapet

Du rapporterar till verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp.

Om dig

Vi söker dig som har socionomexamen eller så har du annan likvärdig utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant. Du ska ha erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg och helst också dess myndighetsutövning. Vi vill också att du har erfarenhet av att vara chef, och gärna varit chef för chefer. Du har i ditt ledarskap arbetat systematiskt med utvecklings- och kvalitetsarbete.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktigt utgångspunkter. Du leder genom ledarna och ska skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Följ Umeå kommun på Linkedin!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2024/418
Kontakt
 • Annette Forsberg, verksamhetschef IFO, 090-161351
Facklig företrädare
 • Maria Lindgren, Vision, 090-161886
 • Eva Österlund, SACO, 090-161806
 • Helena Rönngren, Kommunal, 010-4429662
 • Jessica Axelsson, Vårdförbundet, 073-0731828
Publicerat 2024-05-16
Sista ansökningsdag 2024-06-04

Tillbaka till lediga jobb