Gör ditt examensarbete tillsammans med oss!

På Digital omställning och IT jobbar vi med att stärka Umeå kommuns förmåga till en digital omställning som ger värde på ett hållbart och säkert sätt för dem vi finns till för. Nu söker vi dig som ska skriva examensarbete eller uppsats under vårterminen 2024 – och som vill tänka nytt och hitta lösningar. Ett examensarbete hos oss ger dig inblick i vår verksamhet och ger oss chansen att lära känna dig. 

Om du har idéer eller intressen som du vill skriva om kopplat till vår verksamhet, berätta gärna för oss så kan vi tillsammans hitta ett bra ämne. Vi har också några förslag på områden som vi tycker är spännande och som passar ett examensarbete på 15hp-30hp.

Hör av dig till oss senast måndag 15 januari 2024. Kontakt och samtal med studenter sker löpande. Marcus Königsson, examensarbetsansvarig
 076-720 94 65
marcus.konigsson@umea.se

Förslag på ämnen:
Förändringsledning när mängden förändringar ökar och förändringsviljan minskar

Mängden och takten på förändringar ökar ständigt. Förändringar kan vara både kontinuerliga och hopa sig. De behöver drivas och hanteras klokt för att inte försämra medarbetares välbefinnande och organisationens resultat.

Det här examensarbetet lägger särskilt fokus på förändringsledning i en IT-organisation och hur olika strategier och verktyg kan användas för att hantera förändringar. Det förväntade resultatet är en ökad förståelse för förändringsledning och konkreta verktyg som stöttar chefer och ledare i arbetet.

Digitaliseringsmodell för en kommun

Digital omställning är en nödvändig utmaning för offentliga organisationer för att förbättra service, öka effektiviteten och möta framtidens behov av välfärd. En digitaliseringsmodell kan vara ett bra stöd för att lyckas med sin digitala omställning. En bra modell ger ramar för att planera, genomföra och följa upp digitaliseringsinitiativ, samt för att säkerställa att de går i linje med organisationens mål, resurser och andra ramverk som man behöver förhålla sig till.

Syftet med det här examensarbetet är att undersökta förutsättningarna för att ta fram en anpassningsbar och effektiv digitaliseringsmodell för en mellanstor kommun som Umeå.

 

Möjligheter med öppna data servicekvalitet och samhällsutveckling

Umeå kommun publicerar en del av kommunens data som öppna data. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda öppna data i sitt arbete, som grund för beslut och för att kunna delta i och bidra till kommunens utveckling.

Här finns det stora möjligheter att forma ett examensarbete utifrån intresse och studieinriktning. Kan man med hjälp av tillgängliga data analysera hur öppna data påverkar kommunens servicekvalitet, medborgarnöjdhet och samhällsutveckling?

分享链接到:


登录并表达申请意向

返回职位空缺页面