Stöd och omsorg

Som socialpedagog i skolan ingår du i ett operativt team som arbetar förebyggande på Ersängsskolan. Det operativa teamet består av fyra medarbetare som tillsammans med skolans kurator utvecklar det förebyggande arbetet.

Du kommer organisatoriskt tillhöra socialtjänstens enhet som arbetar med förebyggande och tidiga insatser. Du kommer ha din fysiska arbetsplats på Ersängsskolan där du samverkar med skolans personal och skolans elevhälsoteam. Du kommer också samverka med socialtjänstens verksamheter och därmed utgöra en viktig länk mellan skola och socialtjänst.

Det operativa teamets uppdrag är att utföra tidigt socialt arbete med fokus på barn, ungdomar och familjer med ett systemteoretiskt tänk som grund.

Som socialpedagog i skolan arbetar du självständigt och ska driva förebyggande arbete på Ersängsskolan tillsammans med det operativa teamet och i samverkan med främst socialtjänstens utförarenheter, första linjen och skolans elevhälsovårdsteam. Målet med det operativa teamet och socialpedagogens arbete är ytterst att öka måluppfyllelsen i skolan.

Operativa teamet drivs som ett projekt fram till 2023-12-31.

Dina arbetsuppgifter

Som socialpedagog i skolan ska du:

 • Stödja elever, enskilt eller i grupp, vårdnadshavare samt skolans personal i sociala frågor.
 • Ingå i olika möten på skolan och på socialtjänsten och vara en länk mellan skola och socialtjänst i det förebyggande arbetet.
 • Möjliggöra kunskapsutveckling utifrån behov.
 • Ingå i skolans värdegrundsgrupp och arbeta med trygghetsarbetet. Det kan handla om arbete med elevgrupper som tjejgrupper och killgrupper.  Arbeta med värdegrundsarbete inom områden som maskulinitetsnormer, våld, rasism, grooming på nätet och hederskultur.
 • Hantera konflikter
 • Vara drivande i det operativa teamet och i samarbetet med individ och familjeomsorgens utförarenheter, socialtjänstens första linje, centrum mot vålds hedersexperter och skolans personal m fl för att utveckla det förebyggande arbetet.
 • Initiera och utforma anpassat stöd till grupper av elever och deras vårdnadshavare i samverkan med andra aktörer.
 • Hålla i stöd/motiverande samtal med grupper av elever och föräldrar.
 • I samverkan med skolan kartlägga bakomliggande orsaker till problematiska skolsituationer och lyfta elevers perspektiv och behov.
 • Kartlägga och initiera samverkan mellan olika myndigheter och insatser kring de unga.
 • Vid behov delta i SSPF-samverkan. 


Om dig
Vi söker dig som har en socionomexamen eller likvärdig utbildning samt tidigare yrkeserfarenhet av stöd till barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt på erfarenhet av arbete med barn och familjer. 

Som socialpedagog i skolan är det av stor vikt att du kan arbeta drivande, transparent, självständigt och flexibelt. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar att vara en del av ett team, kontakter med olika instanser inom socialtjänsten, polis, skolpersonal, elevhälsoteam, elever och vårdnadshavare. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter via individuella samtalskontakter eller i grupp.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2023/87
Kontakt
 • Linda Karlsson, enhetschef, 090-164811
Facklig företrädare
 • Maria Lindgren, Vision, 090-161886
 • Joakim Åsberg, SACO, 090-162829
Publicerat 2023-02-22
Sista ansökningsdag 2023-02-26

Tillbaka till lediga jobb