För dig som studerar! Praktik, examensarbete och uppsats

Praktik 
Varje termin tar Umeå kommun emot hundratals studenter för praktik i olika former. Genom en praktikplats får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vi vill ge dig en meningsfull praktikperiod med engagerande uppgifter. Och vem vet, kanske är praktiken det första steget på din karriär inom Umeå kommun?

En stor del av praktikplatserna tilldelas genom överenskommelser eller avtal mellan Umeå kommun och Umeå universitet eller andra lärosäten. En del praktikplatser kan du söka själv och det gör du här!

Examensarbete och uppsats 
Skriv din uppsats eller ditt examensarbete hos oss! Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Föreslå gärna ett ämne i din intresseanmälan.  

Funderar du på var i kommunen just du kan göra praktik eller skriva din examensuppgift eller uppsats? Umeå kommun är en stor organisation och det finns möjligheter inom många olika verksamhetsområden.  

För att hitta kontaktpersoner inför praktik, examensarbete eller uppsatser, ange vilken utbildning du går i frågeformuläret nedan, och/eller vilken verksamhet du vill skriva för. Hittar du inte din utbildning i listan, välj "annan utbildning" och skicka in en intresseanmälan ändå!

 

Dramapedagogik

Läser du dramapedagogik kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Förskollärare och lärare

Utbildningsförvaltningen har avtal med Umeå universitet och tar varje år emot ett stort antal studenter, vi har därför inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten.

Musiklärarutbildning

Läser du musiklärarutbildning kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

 

Studie- och yrkesvägledare

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot 7–8 studenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Praktikplatserna rapporteras till programmets vfu-enhet, som fördelar platserna. Vi har inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten.

 

Kontaktpersoner till våra olika verksamheter hittar du via länkarna.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Vi arbetar med löpande urval.

Välkommen med din intresseanmälan!

Partager des liens


Demander le poste

Retour aux postes vacants