Logo voor Umeå kommun

Solliciteer op de functie van Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap


1. Vilket av dessa alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete / uppsats

2. Vad läser du för utbildning? *

 •   Barn och fritidsprogrammet
 •   Beteendevetenskap
 •   Fritidsledarutbildning
 •   Kris- och konflikthantering
 •   Personal/ HR
 •   Riskhanteringsprogrammet/ Riskhantering i samhället
 •   Socionom
 •   Samhällsvetenskap
 •   Sociologi
 •   Statistik
 •   Statsvetenskap
 •   Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Demokrati och juridik
 •  Arbetsmarknad och integration
 •  Bibliotek
 •  Din kommunala hemtjänst
 •  Funktionshinderomsorg
 •  Föreningsbyrå/ Stab
 •  Individ och familjeomsorg
 •  Myndighetsutövning
 •  HR
 •  Utredning och bistånd
 •  Unga
 •  Samhällsskydd och beredskap
 •  Umeåregionens överförmyndarenhet
 •  Vård- och omsorgsboende, korttids
 •  Strategisk utveckling
 •  Inget önskemål

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilken tidsperiod ska praktiken infalla/ examensarbetet skrivas?

(Niet verplicht)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(Niet verplicht)

7. Vilken omfattning är du intresserad av?

(Niet verplicht)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

8. Uppge kontaktperson på utbildningen (ex utbildningen praktiksamordnare). Namn, telefonnummer och mejladress.

(Niet verplicht)
Toegestane bestandsformaten: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max grootte bestand: 40MB
Uploaden Bezig met bestand uploaden of
CV als bijlage: Downloaden
Uploaden Bezig met bestand uploaden of
Bijgevoegde motivatiebrief: Downloaden
Uploaden Bezig met bestand uploaden