För dig som studerar! Praktik, examensarbete och uppsats  

Praktik 
Varje termin tar Umeå kommun emot hundratals studenter för praktik i olika former. Genom en praktikplats får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vi vill ge dig en meningsfull praktikperiod med engagerande uppgifter. Och vem vet, kanske är praktiken det första steget på din karriär inom Umeå kommun?

En stor del av praktikplatserna tilldelas genom överenskommelser eller avtal mellan Umeå kommun och Umeå universitet eller andra lärosäten. En del praktikplatser kan du söka själv och det gör du här!


Examensarbete och uppsats 
Skriv din uppsats eller ditt examensarbete hos oss! Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Föreslå gärna ett ämne i din intresseanmälan.  

Funderar du på var i kommunen just du kan göra praktik eller skriva din examensuppgift eller uppsats? Umeå kommun är en stor organisation och det finns möjligheter inom många olika verksamhetsområden.  

För att hitta kontaktpersoner inför praktik, examensarbete eller uppsatser, ange vilken utbildning du går i frågeformuläret nedan, och/eller vilken verksamhet du vill skriva för. Hittar du inte din utbildning i listan, välj "annan utbildning" och skicka in en intresseanmälan ändå!

Teknik

Byggnadsingenjör
Läser du till byggnadsingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
Läser du till byggnadsinspektör/bygglovhandläggare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Brandingenjör
Läser du till brandingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Brandman/SMO
Läser du till brandman kan du göra praktik inom följande verksamheter:

Civilingenjör/ingenjör
Läser du till brandman kan du göra praktik inom följande verksamheter:

Drifttekniker
Läser du till drifttekniker kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Energiteknik
Läser du till energiteknik kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Fastighetsförvaltare
Läser du till fastighetsförvaltare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Fastighetsskötare
Läser du till fastighetsskötare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Jägmästare
Läser du till Jägmästare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Lantmäteri (förrättningslantmätare, teknisk lantmätare, lantmäteriingenjör)
Läser du inom lantmäteri kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Landskapsingenjör
Läser du till Landskapsingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter: 

Mätningstekniker/-ingenjör
Läser du till mätningstekniker/ingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kart-, GIS-, GIT-ingenjör/tekniker
Läser du till Kart-, GIS-, GIT-ingenjör/tekniker kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

 

Snickare
Läser du till snickare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Trafikingenjör
Läser du till Trafikingenjör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:


Naturvetenskap

Biologi
Läser du biologi kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Läser du till miljö- och hälsoskyddsprogrammet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Miljövetenskap
Läser du miljövetenskap kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter:


IT

Datavetenskap
Läser du datavetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:


Informatik/systemutveckling
Läser du informatik och systemutveckling kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:


Systemvetare
Läser du systemvetare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Programmerare
Läser du programmerare kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

 

Kontaktpersoner till våra olika verksamheter hittar du via länkarna.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Vi arbetar med löpande urval.

Välkommen med din intresseanmälan!

Links delen


Solliciteren

Terug naar vacatures