Logotype for Umeå kommun

Søk på Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik


1. Vilket av dessa två alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete /uppsats

2. Vilken utbildning läser du? *

 •   Ekonomi
 •   Inköp och upphandling
 •   Juridik
 •   Löneadministration
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Administration
 •  Administration och innovation
 •  Bibliotek
 •  Ekonomi
 •  Lantmäteri
 •  Mark och exploatering
 •  Näringsliv
 •  Personal
 •  Umeåregionens överförmyndarenhet
 •  Övergripande planering
 •  Upphandling & avtal
 •  Inget önskemål
 •  Inköp & e-handel

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilken tidsperiod ska praktiken infalla/ examensarbetet skrivas?

(Ikke obligatorisk)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(Ikke obligatorisk)

7. Vilken omfattning är du intresserad av?

(Ikke obligatorisk)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

8. Uppge kontaktperson på utbildningen (ex utbildningen praktiksamordnare). Namn, telefonnummer och mejladress.

(Ikke obligatorisk)
Aksepterte filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Maksimal filstørrelse: 40MB
Last opp Filopplasting pågår eller
Vedlagt CV: Last ned
Last opp Filopplasting pågår eller
Vedlagt personlig brev: Last ned
Last opp Filopplasting pågår