För dig som studerar! Praktik, examensarbete och uppsats

Praktik
Varje termin tar Umeå kommun emot hundratals studenter för praktik i olika former. Genom en praktikplats får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vi vill ge dig en meningsfull praktikperiod med engagerande uppgifter. Och vem vet, kanske är praktiken det första steget på din karriär inom Umeå kommun?

En stor del av praktikplatserna tilldelas genom överenskommelser eller avtal mellan Umeå kommun och Umeå universitet eller andra lärosäten. En del praktikplatser kan du söka själv och det gör du här!

Examensarbete och uppsats
Skriv din uppsats eller ditt examensarbete hos oss! Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Föreslå gärna ett ämne i din intresseanmälan.

Funderar du på var i kommunen just du kan göra praktik eller skriva din examensuppgift eller uppsats? Umeå kommun är en stor organisation och det finns möjligheter inom många olika verksamhetsområden.

För att hitta kontaktpersoner inför praktik, examensarbete eller uppsatser, ange vilken utbildning du går i frågeformuläret nedan, och/eller vilken verksamhet du vill skriva för. Hittar du inte din utbildning i listan, välj "annan utbildning" och skicka in en intresseanmälan ändå!

Information och kommunikation

Biblioteks- och informationsvetenskap

Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:


Media och kommunikation
Läser du Media- och kommunikation kan du bland annat göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Språkvetenskap
Läser du språkvetenskap kan du bland annat göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Humaniora

Genusvetenskap
Läser du utbildning inom genusvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Konstvetenskap
Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:


Kulturanalysprogrammet
Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturentreprenör
Läser du till kulturentreprenör kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturskoleklivet
Läser du kulturskoleklivet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kulturvetenskap
Läser du kulturvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Normkritik
Läser du normkritik kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Projektledarutbildning inom kulturområdet
Läser du biblioteks- och informationsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kontaktpersoner till våra olika verksamheter hittar du via länkarna.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! Vi arbetar med löpande urval.

Välkommen med din intresseanmälan!

Del lenker


Send søknaden

Tilbake til ledige stillinger