För dig som studerar! Praktik, examensarbete och uppsats 

Praktik 
Varje termin tar Umeå kommun emot hundratals studenter för praktik i olika former. Genom en praktikplats får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vi vill ge dig en meningsfull praktikperiod med engagerande uppgifter. Och vem vet, kanske är praktiken det första steget på din karriär inom Umeå kommun?

En stor del av praktikplatserna tilldelas genom överenskommelser eller avtal mellan Umeå kommun och Umeå universitet eller andra lärosäten. En del praktikplatser kan du söka själv och det gör du här!

Examensarbete och uppsats 
Skriv din uppsats eller ditt examensarbete hos oss! Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Föreslå gärna ett ämne i din intresseanmälan.  

Funderar du på var i kommunen just du kan göra praktik eller skriva din examensuppgift eller uppsats? Umeå kommun är en stor organisation och det finns möjligheter inom många olika verksamhetsområden.  

För att hitta kontaktpersoner inför praktik, examensarbete eller uppsatser, ange vilken utbildning du går i frågeformuläret nedan, och/eller vilken verksamhet du vill skriva för. Hittar du inte din utbildning i listan, välj "annan utbildning" och skicka in en intresseanmälan ändå!

Barn- och fritidsprogrammet
Läser du barn- och fritidsprogrammet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Fritidsledarutbildning
Läser du en fritidsledarutbildning kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Kris- och konflikthantering
Läser du kris- och konflikthantering kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Personalvetarprogrammet/ HR
Umeå kommun har att nära samarbete med Umeå Universitet kring studenter från personalvetarprogrammet. Kommunen tar emot årligen 3-5 studenter från personalvetarprogrammet för praktik. Praktikplatserna finns huvudsakligen inom Personal. Genom kontakter mellan programmets studievägledare och kommunens praktiksamordnare ordnas förtursplatser för studeranden med barn. Praktikplatserna finns huvudsakligen inom följande verksamheter:

Riskhanteringsprogrammet/Riskhantering i samhället
Läser du Riskhanteringsprogrammet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Socionom
Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Institutionen för socialt arbete om att årligen ta emot 41 studerande från socionomprogrammet vid Umeå universitet. Institutionen meddelar önskemål om platser för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, till kommunens praktiksamordnare som fördelar platserna. Här kan du läsa mer om socionompraktik.Läser du socionom kan du göra praktik inom eller skriva uppsats inom följande verksamheter:

Samhällsvetenskap
Läser du samhällsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:


Sociologi
Läser du sociologi kan du skriva uppsats inom följande verksamheter:


Statistik
Läser du statistik kan du skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Statsvetenskap
Läser du statsvetenskap kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet
Läser du Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet kan du göra praktik eller skriva uppsatser inom följande verksamheter:

 

Kontaktpersoner till våra olika verksamheter hittar du via länkarna.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! Vi arbetar med löpande urval.

Välkommen med din intresseanmälan!

Del lenker


Send søknaden

Tilbake til ledige stillinger