Logo dla Umeå kommun

Aplikuj na Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT


1. Vilket av dessa två alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete / uppsats

2. Vad läser du för utbildning? *

 •   Byggnadsingenjör
 •   Byggnadsinspektör/ Bygglovshandläggare
 •   Brandingenjör
 •   Brandman/ SMO
 •   Civilingenjör/ Ingenjör
 •   Drifttekniker
 •   Energiteknik
 •   Fastighetsförvaltare
 •   Fastighetsskötare
 •   GIS-ingenjör
 •   Jägmästare
 •   Lantmäteri (förrättningslantmätare, teknisk lantmätare, lantmäteriingenjör)
 •   Landskapsingenjör
 •   Mätningstekniker/-ingenjör
 •   Kart, GIS-, GIT-ingenjör/ tekniker
 •   Snickare
 •   Trafikingenjör
 •   Biologi
 •   Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
 •   Miljövetenskap
 •   Datavetenskap
 •   Informatik/ systemutveckling
 •   Systemvetare
 •   Programmerare
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Administration
 •  Demokrati och juridik
 •  Bygglov
 •  Detaljplanering
 •  Fastighet
 •  Gator och parker
 •  Lantmäteri
 •  IT
 •  Mark- och exploatering
 •  Miljö- och hälsoskydd
 •  Samhällsskydd och beredskap
 •  Strategisk utveckling
 •  Inget önskemål

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilken tidsperiod ska praktiken infalla/ examensarbetet skrivas?

(Nie obowiązkowe)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(Nie obowiązkowe)

7. Vilken omfattning är du intresserad av?

(Nie obowiązkowe)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

8. Uppge kontaktperson på utbildningen (ex utbildningen praktiksamordnare). Namn, telefonnummer och mejladress.

(Nie obowiązkowe)
Zaakceptowane typy plików: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Maksymalny rozmiar pliku: 40MB
Dodaj Przesyłanie pliku jest w toku lub
Załączone CV: Ściągnij
Dodaj Przesyłanie pliku jest w toku lub
W załączeniu list motywacyjny: Ściągnij
Dodaj Przesyłanie pliku jest w toku