Äldrenämndens mål är självständighet i hemmet och en trygg och säker vård och omsorg. För att nå målen jobbar vi utifrån fyra strategier; förebygga, samarbeta, digitalisera och kompetensförsörja. Dessa strategier genomsyrar de utvecklingsarbeten som finns inom äldreomsorgen för att ta oss an de utmaningar vi står inför.

Äldreomsorgens stab består av kansli- och kvalitetsfunktioner. Staben har ett övergripande ansvar att hålla ihop förvaltningens arbete och processer. Uppdraget innebär att leda och stödja med syfte att uppnå nämndens vision, mål och strategier. Vi genomför stabens uppdrag med olika spetskompetenser i samverkan och samarbete som grundar sig på en god verksamhetskännedom med medborgaren i fokus. Staben leds av en kvalitetschef och en kanslichef. Denna roll är underställd kvalitetschef tillsammans med sex andra kvalitetsfunktioner, bland annat medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS).


Dina arbetsuppgifter

Som medicinskt ansvarig sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården, riktat till de verksamheter som har ett vårdgivaransvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Inom äldreomsorgsförvaltningen gäller det särskilt boende och hälso- och sjukvård i hemmet.

Du kommer tillsammans med den medicinska ledningen och i samverkan med sjuksköterskor i verksamhet ansvara för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande utvecklas. I uppdraget ingår bland annat arbete med avvikelser, risk- och händelseanalyser, anmälan enligt Lex Maria, säker läkemedelshantering och delegering samt dokumentation. Du har en nyckelroll i samverkan internt och externt samt förväntas ge sakkunnig vägledning till medarbetare, chefer och politiker.

Tjänsten innehåller också utvecklings- och kvalitetsarbete gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, till exempel frågor som rör personcentrering, förebyggande arbete i linje med nära vård och andra patientsäkerhetsfrågor som ligger i linje med äldrenämndens utvecklingsområden.

Om dig

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet i rollen, och som är väl förtrogen med gällande lagstiftning. Du ska ha erfarenhet av att ha jobbat strategiskt eller övergripande i en verksamhet eller på en stab/administrativ enhet. Alternativt så har du erfarenhet av projektarbete, ledarskap eller motsvarande administrativt ansvar.

Relevant specialistutbildning är meriterande, likaså om du har erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet. Vi ser det också som positivt om du har ett upparbetat nätverk inom kommun eller region, samt erfarenhet från någon form av ledarskap. Det är meriterande om du har jobbat med systematiskt kvalitetsarbete och har en god kunskap och förståelse för risker och avvikelser som en del i förbättring och förebyggande.

Då du kommer att vara föredragande i nämnd samt hålla i information för chefer och medarbetare krävs god kommunikationsförmåga i både tal och skrift, samt en välutvecklad pedagogisk förmåga. Du är pedagogisk, stödjande och tydlig samt bidrar till gott samarbete, skapar engagemang och medverkar till ett positivt arbetsklimat. Din goda samarbetsförmåga speglar även av sig i samverkan med Region Västerbotten och andra samarbetspartners.

Arbetet kräver mod, självständighet och en förmåga att fatta svåra beslut. Du bör ha en förmåga att tänka strategiskt, riskorienterat samt att agera lösningsfokuserat. Självklart är du intresserad, insatt och drivande i utvecklingsfrågor och evidensbaserad vård, samt har ett intresse för utveckling av kommunens patientsäkerhetsarbete och nära vård. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Följ Umeå Kommun på Linkedin!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2024/349
Kontakt
  • Anna Bergström, Kvalitetschef, 090-161352
Facklig företrädare
  • Jessica Axelsson, Vårdförbundet, 073-0731828
Publicerat 2024-04-17
Sista ansökningsdag 2024-05-06

Tillbaka till lediga jobb