Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Jurist till Överförmyndarenheten i Umeå 2021-08-05
Utvecklingsstrateg Umebrå 2021-08-16
Jurist till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-08-25
Byggnadsantikvarie till Detaljplanering 2021-08-25
Personalkonsult till Bemanningscentrum skola, HR-enheten 2021-08-13
Arvoderade uppdrag
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2021-12-31
Flertalet kontaktpersoner sökes 2021-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2021-12-31
Kontaktfamilj 2021-12-31
Stödfamilj 2021-12-31
Familjehem 2021-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2021-12-31
God man för vuxna inom Örnsköldsvik kommun 2022-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Projektledare Fossilfritt flyg i norra Sverige 2021-08-09
Enhetschefer till Äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende 2021-08-23
Enhetschef till Hälso- och sjukvård Äldre, Hemsjukvård 2021-08-01
Biträdande verksamhetschef till Vård- och omsorgsboende 2021-08-05
Enhetschef till IFO vuxna, Försörjningsstöd 2021-08-23
Kultur och fritid
Friskvårdsansvarig badvärd till Fritid Bad 2021-08-08
Koordinator med friskvårds- och säljkompetens till Fritid Bad 2021-08-02
Fritidsledarassistent till Umeå Fritid, extrajobb 2021-08-12
Utvecklingsledare med genuskompetens till Kvinnohistoriskt museum 2021-08-08
Bibliotekarie till Umeå stadsbibliotek 2021-08-16
Timanställning Badvärd/Måltidsbiträde, Fritid Bad 2021-08-17
Café/restaurangansvarig, Fritid Bad 2021-08-12
Kök, städ och service
Lokalvårdare till Städ- och verksamhetsservice 2021-08-15
Dietist till Måltidsservice 2021-08-08
Kockar till Tegelslagarens kök, Måltidsservice 2021-08-05
Lokalvårdare till Forslundagymnasiet 2021-08-09
Kock till Storsjöskolans kök 2021-08-13
Pedagogiskt arbete
Maskin- och lantbrukslärare till Forslundagymnasiet 2021-08-06
Grundskollärare i tyska till Hörnefors centralskola 2021-08-08
Grundskollärare i trä- och metallsjöjd till Hörnefors centralskola 2021-08-08
Barnskötare till Marinans förskola 2021-08-06
Förskollärare till förskolan Marinan, Täfteå 2021-08-06
Grundskollärare i franska till Obbolaskolan 2021-08-09
Lärare i fritidshem till Östra Ersbodaskolan 2021-08-02
Studiehandledare i tigrinja till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2021-08-08
Modersmålslärare i isländska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2021-08-09
Modersmålslärare i finska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2021-08-09
Studiehandledare i koreanska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2021-08-08
Vikarie i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen/SFI 2021-12-31
Förskollärare till förskolan Myrstacken, Bodbyn 2021-08-02
Förskollärare till förskolan Växthuset 2021-08-05
Förskollärare till finska avdelningen på förskolan Lundagård 2021-07-30
Grundskollärare åk 7-9 till Sjöfruskolan 2021-08-09
Klassassistent till Grundsärskolan inriktning träningsskola 2021-08-01
Speciallärare till Ersboda Grundsärskolan inriktning träningsskola 2021-08-01
Specialpedagog till Grubbeskolan 2021-08-05
Elevassistent till Grubbeskolan 2021-08-05
Specialpedagog till Brännlands skola 2021-08-09
Grundskollärare i Ma, No och Tk till Ålidhemsskolan 2021-08-05
Grundskollärare i musik till Mariebergsskolan 2021-08-09
Grundskollärare till åk 4-6 Ersdungens skola 2021-08-16
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2021-09-23
Kommunikatör till Fastighet 2021-08-08
Planarkitekter till Detaljplanering 2021-08-16
Miljöplanerare till Miljö- och hälsoskydd 2021-08-31
GIS/ GIT-utvecklare till Lantmäteri 2021-08-09
Förvaltningsledare, Socialtjänstens digitaliseringsenhet 2021-08-11
Socialt och kurativt arbete
Socialpedagog till grundskolor i Umeå kommun 2021-08-15
Vård och omsorg
Sjuksköterskor till Hälso- och sjukvård Äldre 2021-09-30
Personlig assistent till brukare i Hörnefors 2021-08-16
Stödpedagog till Backenvägen, funktionshinderomsorgen vuxna 2021-08-03
Personlig assistent till Sävar 2021-08-16
Undersköterskor till Skräddaren, vård och omsorgsboende 2021-08-02
Extrajobb och vikariat inom vård och omsorg 2021-12-01
Handledare till Daglig verksamhet, funktionshinderomsorgen 2021-08-15
Boendehandledare till funktionshindersomsorgen 2021-08-20
Personlig assistent till Funktionshinderomsorgen 2021-08-12
Fysioterapeuter till Hälso- och sjukvård Äldre, Hemsjukvård 2021-08-12
Boendehandledare till Tranbärsvägen, Funktionshinderomsorgen 2021-08-15
Intresseanmälan
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Pedagogik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT
Logga in Prenumerera på jobb