Tjänst Sök senast
Extrajobb
Vikarie i förskola, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och SFI 2023-06-30
Extraarbete för studenter, anställning på 22% inom äldreomsorgen 2023-04-30
Arbeta extra med att sitta vak inom äldreomsorgen 2023-06-15
Extrajobb inom måltidsservice 2023-08-19
Sommarvikariat
Sommarvikariat Fysioterapeuter till Äldre- och Funktionshinderomsorgen 2023-03-31
Sommarvikariat Arbetsterapeuter till Äldre- och Funktionshinderomsorgen 2023-03-31
Sommarjobb, extrajobb och vikariat inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2023-05-21
Sommarvik sjuksköterska, funktionshinderomsorg, lön+bonus 10000-25000kr/mån 2023-03-31
Sommarvikariat undersköterskor till hemsjukvården, Äldreomsorgen 2023-03-31
Nya sjuksköterskor till äldreomsorgen. Lön inkl. bonus från 40 000kr/mån 2023-06-15
Erfarna sjuksköterskor äldreomsorg. Lön inkl. bonus från 58 000kr/mån 2023-06-15
Undersköterska Kvälls- och Nattpatrullen, Hälso- och sjukvård 2023-05-31
Sommarvikariat undersköterskor, HSL Vård- och omsorgsboende 2023-04-12
Sommarvikariat, Serviceresurs till vård- och omsorgsboende 2023-06-30
Erfarna arbetsterapeuter, bonus 25000kr/mån utöver grundlön 2023-03-31
Sommarvikariat, Lokalvårdare till Städ- och verksamhetsservice 2023-03-31
Sommarvikariat Bibliotekarier 2023-04-05
Arvoderade uppdrag
Kontaktfamilj 2023-12-31
Stödfamilj 2023-12-31
Familjehem 2023-12-31
God man för vuxna inom Örnsköldsvik kommun 2023-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2023-12-31
Kontaktpersoner 2023-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2023-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2023-12-31
Administration, ekonomi, HR, juridik
HR-konsult till Stadsledningskontoret 2023-03-27
Verksamhetsadministratör till Din kommunala hemtjänst, Äldreomsorgen 2023-03-21
Verksamhetsadministratör till Eriksdal vård och omsorgsboende 2023-03-31
Utredare till ledningsstaben, Stöd och omsorg 2023-04-07
Kommunikatör till centrala kommunikationsavdelningen 2023-04-05
Chefer och verksamhetsledare
HSL- chef till Äldreomsorgen 2023-03-31
Biträdande verksamhetschef till Hälso- och sjukvård Äldre 2023-04-10
Förskola
Förskollärare till förskolan Rymden 2023-03-26
Barnskötare till förskolan Sandvik, Holmsund 2023-04-03
Barnskötare till förskolan Överboda 2023-03-29
Förskollärare till förskolan Östermalm 2023-04-12
Förskollärare till förskolan Rosendal 2023-04-12
Handledare med utbildningsfunktion till Ideán 2023-04-07
Förskollärare till Skattelden förskola 2023-04-13
Barnskötare till Solbacken 2023-04-07
Förskollärare till förskolan Sandvik, Holmsund 2023-04-09
Grundskola
Modersmålslärare i pitesamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-05-05
Modersmålslärare i sydsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-05-05
Modersmålslärare i nordsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-05-05
Djurskötare/ instruktör till Forslundagymnasiet 2023-03-22
Lärare i fritidshem till Kasamarks skola 2023-04-13
Speciallärare/ Specialpedagog till Sjöfruskolan 2023-03-28
Studiehandledare i urdu till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-03-31
Socialpedagog till Berghemsskolan 2023-03-22
Specialpedagog till Södra Ålidhemsskolan 2023-04-11
Barnskötare till Röbäcks skola 2023-04-11
Gymnasie- och vuxenutbildning
Yrkeslärare till Industritekniska programmet, Dragonskolan 2023-03-26
Yrkeslärare till El- och energiprogrammet, Dragonskolan 2023-03-31
Gymnasielärare i juridik till Dragonskolan 2023-04-25
Gymnasielärare i ekonomi och juridik till Maja Beskowgymnasiet 2023-04-10
Yrkeslärare inom Vård och omsorgsutbildning, Umevux 2023-03-28
Kultur och fritid
Idrottsplatsarbetare till Nolia, Fritid, Drift 2023-03-31
Kök, städ och service
Kockar till Måltidsservice 2023-03-23
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Projektledare till Gator och parker 2023-03-23
Utvecklingsstrateg med fokus på tillgänglighets- och rättighetsfrågor 2023-03-24
Enhetschef Byggservice, Fastighet 2023-04-03
Socialt och kurativt arbete
Stödassistent till Neva daglig verksamhet 2023-04-03
Behandlingsassistent till Bryggan stödboende 2023-04-02
Säkerhet och beredskap
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2023-09-30
Funktionshinderomsorg
Stödassistenter till personalpool inom Särskilt boende, bonus 2500kr/månad 2023-05-31
Prova-på-dagar inom funktionshinderomsorgen 2023-03-26
Personliga assistenter till brukare i Holmsund 2023-03-30
Stödpersonal till Humlevägen, funktionshinderomsorg 2023-03-26
Personlig assistent till kvinna i Bullmark 2023-04-06
Stödassistenter till Backenvägen, funktionshinderomsorgen 2023-03-31
Stödassistenter till Skravelsjö- och Mariehemsvägen 2023-04-04
Stödpedagog till Långgatan 2023-04-10
Leg. Fysioterapeut till Funktionshinderomsorgen 2023-03-31
Personlig assistent till manlig brukare på Ersboda 2023-04-10
Stödpedagog till Döbelnsgatan 2023-04-11
Stödassistent till Kometgatan 2023-04-07
Stödpersonal till Älvans väg 2023-04-07
Stödassistent till Hissjövägen 2023-04-07
Stödassistent till Anumark 2023-04-09
Äldreomsorg
Sjuksköterskor till Långtidspool 2023-04-03
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Hörnefors 2023-04-02
Omvårdnadspersonal till utökning på Holmsunds Vård- och omsorgsboende 2023-04-09
Omvårdnadspersonal till Bruksbacken Vård- och omsorgsboende 2023-04-05
Omvårdnadspersonal till Nordstjärnan vård- och omsorgsboende 2023-03-22
Omvårdnadspersonal till Solgården, Hörnefors 2023-03-30
Prova-på-dag i vård- och omsorgsboende 2023-04-05
Omvårdnadspersonal till Ersboda vård- och omsorgsboende 2023-03-26
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Umedalen 2023-03-26
Omvårdnadspersonal till Lundagård vård- och omsorgsboende 2023-03-26
Omvårdnadspersonal till Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende 2023-03-29
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Parkgatan 2023-03-22
Arbetsterapeut till hemsjukvård, Hälso- och sjukvård 2023-03-26
Omvårdnadspersonal till Eriksdals äldrecenter 2023-03-23
Omvårdnadspersonal natt till Nordstjärnan vård- och omsorgsboende 2023-04-03
Verksamhetsutvecklare inom rehabilitering till Hälso- och sjukvård Äldre 2023-03-26
Omvårdnadspersonal samt undersköterskor till teamet på Umeå norra korttids 2023-04-06
Sjuksköterska till Umeå norra korttidscenter 2023-04-05
Omvårdnadspersonal till Hemgårdens vård- och omsorgsboende 2023-04-06
Omvårdnadspersonal till Din kommunal hemtjänst, Holmsund/Obbola 2023-04-16
Omvårdnadspersonal natt till Hemgården 2023-04-07
Undersköterska till Solbackens Vård- och omsorgsboende 2023-04-07
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Haga/Berghem/Nydala 2023-04-17
Intresseanmälan
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Pedagogik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT
Intresseanmälan – sommarjobb inom Stöd och omsorg eller Äldreomsorg
Intresseanmälan – sommarjobb inom Stöd och omsorg
Logga in Prenumerera på jobb