Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Personalassistent till Bemanning Stöd och omsorg 2020-10-04
Personalkonsult till teknik och fastighet 2020-10-07
Koordinator i ekonomi till Vuxenutbildningen 2020-10-11
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2020-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2020-12-31
Kontaktpersoner 2020-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2020-12-31
Kontaktfamilj 2020-12-31
Stödfamilj 2020-12-31
Familjehem 2020-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Enhetschef för biblioteksenheten Norr, Umeå kulturförvaltning 2020-10-12
Kultur och fritid
Badvärdar till Storsjöhallen, Fritid 2020-10-31
Drifttekniker till Navet och IT-tekniker till avdelning bad 2020-10-02
Gruppträningsinstruktör till Navet och Sävar simhall 2020-10-08
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2020-12-31
Pedagogiskt arbete
Vikarie i förskola, grundskola och gymnasium 2020-12-31
Speciallärare inriktning utvecklingsstörning till Hagaskolan 2020-10-26
Grundskollärare i matte och no till Hagaskolan 2020-09-29
Modersmålslärare i meänkieli till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2020-10-16
Modersmålslärare i sydsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2020-10-16
Studiehandledare i Litauiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2020-10-16
Grundskollärare åk 4-6 till Obbolaskolan 2020-10-13
Elevkonsulent till Dragonskolan 2020-10-07
Lärare i fritidshem till Östtegs skola 2020-10-09
Barnskötare till förskolan Sandvik, Holmsund 2020-10-07
Grundskollärare åk f-3 till Berghemsskolan 2020-10-08
Speciallärare/ specialpedagog till Västangårds skola 2020-10-20
Barnskötare till förskolan Plommonet 2020-10-07
Barnskötare till förskolan Storsjö, Holmsund 2020-10-07
SFI-Lärare till Umevux sfi 2020-10-09
Handelslärare/ Specialpedagog till Gymnasiesärskolan 2020-10-12
Grundskollärare till Storsjöskolan, Holmsund 2020-10-19
Grundskollärare i NO åk 7-9 till Linneaskolan 2020-10-08
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2021-09-23
Planeringsingenjör/Projekteringsingenjör till Fastighet 2020-09-30
Fastighetsskötare till Fastighet 2020-10-05
Drifttekniker till Fastighet 2020-10-05
Socialt och kurativt arbete
Boendehandledare till gruppbostad för vuxna, funktionshinderomsorgen 2020-10-18
Boendehandledare till Umedalsallén 31, socialpsykiatrin 2020-10-01
Boendehandledare till Rampljusallén 2020-10-08
Socialsekreterare till Socialjouren 2020-10-12
Vård och omsorg
Demensspecialiserade undersköterskor till resursenheten 2020-10-12
Extrajobb och vikariat inom vård och omsorg 2020-12-31
Personliga assistenter till kvinna på Grisbacka 2020-12-31
Handledare till Daglig verksamhet 2020-09-30
Personlig assistent till Hörnefors 2020-10-05
Sjuksköterska till Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 2020-10-22
Undersköterskor till Dragonens vård- och omsorgsboende 2020-10-06
Logga in Prenumerera på jobb