Tjänst Sök senast
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2022-12-31
Kontaktfamilj 2022-12-31
Stödfamilj 2022-12-31
Familjehem 2022-12-31
God man för vuxna inom Örnsköldsvik kommun 2022-12-31
Kontaktpersoner 2022-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2022-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2022-12-31
Administration, ekonomi och juridik
Biståndshandläggare till Utredning Äldre 2022-12-09
E-arkivarie till stadsledningskontoret 2022-12-05
Strateg med inriktning lokalförsörjning till ledningsstaben 2022-12-04
Verksamhetsadministratör till Skräddarens vård- och omsorgsboende 2022-12-14
HR-partner till Teknik och fastighetsförvaltningens HR-enhet 2022-12-09
HR-konsult till Bemanningsenheten, Stöd och omsorg 2022-12-20
Verksamhetsadministratör till Holmsunds vård- och omsorgsboende 2022-12-13
Verksamhetsadministratör till Hemsjukvården 2022-12-05
Utbildningssamordnare till HR enhet 2022-12-12
HR-administratör, Bemanningsenheten, Stöd och omsorg 2022-12-20
Samordnare av tillsyn fristående förskolor 2022-12-12
Chefer och verksamhetsledare
Enhetschef till enheten Miljöutveckling 2022-11-29
Enhetschef till Funktionshinderomsorgen, ordinärt boende och sysselsättning 2022-11-30
HSL-chefer till Äldreomsorgen 2022-12-08
Enhetschef till försörjningsstöd, Stöd och Omsorg 2022-12-12
Enhetschef till Din kommunala hemtjänst, Ersboda 2022-12-08
Enhetschef till Enheten för Prevention 2022-12-05
Enhetschef till Familjebehandling, Individ- och familjeomsorgen 2022-12-05
Parkdriftchef till Gator och parker, Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-12-30
Förskola
Förskollärare till förskolan Yttersjö 2022-12-11
Förskollärare till förskolan Sandvik, Holmsund 2022-11-30
Barnskötare till förskolan Sandvik, Holmsund 2022-11-30
Förskollärare till förskolan Slanten 2022-12-05
Barnskötare till förskolan Slanten 2022-12-05
Förskollärare till förskolan Luvan 2022-12-06
Förskollärare till förskolan Snöflingan 2022-12-05
Barnskötare till förskolan Smöret 2022-12-05
Förskollärare till förskolan Laxen 2022-12-05
Förskollärare till förskolan Berghem 2022-12-05
Förskollärare till förskolan Tallkotten 2022-12-01
Barnskötare till förskolan Nordstjärnan 2022-12-04
Barnskötare till personalpool inom förskola 2022-12-21
Barnskötare till förskolan Skattelden 2022-12-13
Förskollärare till förskolan Kragen 2022-12-13
Barnskötare till förskolan Tallkotten 2022-12-15
Barnskötare till förskolan Haga 2022-12-08
Barnskötare till förskolan Slöjdaren, Sävar 2022-12-08
Barnskötare till förskolan Hörnan, Holmsund 2022-12-13
Förskollärare till förskolan Sanda 2022-12-13
Grundskola
Studiehandledare i koreanska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-02
Modersmålslärare i nederländska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-02
Lärare i förskoleklass till Överboda skola 2022-11-30
Modersmålslärare i saho till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-02
Grundskollärare till Kasamarks skola 2022-12-09
Grundskollärare åk 4 till Obbola skola 2022-12-06
Grundskollärare i idrott och musik åk 7-9 till Obbolaskolan 2022-12-09
Modersmålslärare i pitesamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-02
Modersmålslärare i tyska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-12
Modersmålslärare i amhariska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-20
Modersmålslärare i engelska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-12-12
Lärare i fritidshem till Carlshöjdsskolan 2022-12-05
Lärare i förskoleklass Sävar skola 2022-12-08
Lärare i fritidshem till Sävar skola 2022-12-08
Elevassistent till Ersängsskolan 2022-11-29
Skolstrateg grundskola till Utbildningskontoret 2022-11-29
Grundskollärare till Hörnefors centralskola 2022-11-30
Grundskollärare i ma/no till Hörnefors centralskola 2022-12-09
Grundskollärare i åk 4-6 till Sävar skola 2022-12-14
Elevassistent till Röbäcks skola 2022-12-14
Lärare i fritidshem till Västangård skola 2022-12-16
Lärare i fritidshem till Östermalmsskolan 2022-12-06
Grundskollärare i textilslöjd till Östermalmsskolan 2022-12-06
Resurspedagog till Östtegs skola 2022-12-06
Grundskollärare åk 4-6 till Kasamarks skola 2022-12-14
Modersmålslärare i bengaliska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-11-30
Gymnasie- och vuxenutbildning
Handelslärare till gymnasiesärskolan 2022-11-30
Yrkeslärare Barnskötare och/eller Vård och omsorg, Umevux 2022-12-09
Instruktör med undersköterskekompetens till Umevux 2022-12-16
Gymnasielärare i franska till Midgårdskolan 2022-12-09
Gymnasielärare i idrott och hälsa till Dragonskolan 2022-12-12
Kultur och fritid
Friskvårdsinstruktörer till Storsjöhallen 2022-12-01
Bibliotekarie till Umeå stadsbibliotek 2022-12-05
Bibliotekarie till Umeå stadsbibliotek, Väven läs 2022-12-06
Konsulent till Föreningsbyrå, Umeå fritid 2022-12-21
Idrottsplatsarbetare till Västerslätt, Fritid, Drift 2022-12-19
Kök, städ och service
Kock till Dragonskolans skolkök 2022-12-06
Måltidsbiträde till Forslundas skolkök 2022-12-06
Extrajobb inom måltidsservice 2022-12-31
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Drifttekniker till Fastighet 2022-11-30
Byggprojektledare till Teknik och Fastighet 2022-12-11
Projektkoordinator inom återbruk till Teknik och fastighet 2022-12-05
IT-tekniker till Äldreomsorgens digitaliseringsenhet 2022-12-22
Socialt och kurativt arbete
Behandlingsassistent till Bryggan stödboende 2022-12-13
Socialsekreterare, Försörjningsstöd, Individ- och familjeomsorgen 2022-12-13
Säkerhet och beredskap
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2023-09-30
Säkerhetssamordnare till Umeå kommun 2022-12-05
Stöd & omsorg
Personlig Assistent till kvinnlig brukare utanför Umeå 2022-12-12
Personliga assistenter till Funktionshinderomsorgen 2022-12-06
Prova-på-dagar inom funktionshinderomsorgen 2022-12-09
Stödassistent till Sofiehemsvägen 2022-11-30
Stödassistent till Skiftesvägen 39, funktionshinderomsorgen vuxna 2022-11-30
Stödassistent till Filgränd 223 2022-11-29
Stödassistent till Holmsund 2022-12-04
Stödpedagog till Skolgatan, särskilt boende LSS 2022-12-02
Stödassistent till Skolgatan 37 2022-12-02
Stödassistent till Uttervägen, Funktionshinderomsorg vuxna 2022-11-29
Personlig assistent till ung man boende i Sävar 2022-12-07
Stödassistent till Älvans väg 2022-12-19
Personlig assistent till kvinna boende Väst på stan 2022-12-13
Personlig assistent till Bullmark 2022-12-20
Stödassistent till Funktionshinderomsorgen Pysslingen 2022-12-08
Äldreomsorg
Undersköterskor till Bruksbacken Vård- och omsorgsboende 2022-11-30
Undersköterskor och vårdbiträden till våra Vård- och omsorgsboenden 2023-01-15
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Ålidhem 2022-12-04
Omvårdnadspersonal till poolverksamhet i äldreomsorgen 2023-05-31
Omvårdnadspersonal till Tegs äldrecenter 2022-12-01
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Hörnefors 2022-12-02
Sjuksköterskor till HSL, Äldreomsorgen 2022-12-07
Sjuksköterskor till Långtidspool 2022-12-16
Omvårdnadspersonal till Solgården, Hörnefors 2022-12-14
Omvårdnadspersonal till Din kommunal hemtjänst, Haga/Berghem 2022-12-14
Omvårdnadspersonal till Skräddaren, vård- och omsorgsboende 2022-12-14
Extrajobb
Extrajobb och vikariat inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2022-11-30
Vikarie i förskola, grundskola och gymnasium 2022-12-31
Extrajobb för sjuksköterskestudenter 2022-11-30
Extrajobb som behandlingsassistent till Bryggan och Hera stödboenden 2022-11-30
Extrajobb för undersköterskor till hemsjukvården 2022-12-07
Timvik som Personlig assistent, Yttersjö 2022-12-09
Intresseanmälan
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Pedagogik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT
Logga in Prenumerera på jobb