Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Handläggare till Överförmyndarenheten 2019-09-25
Entreprenadupphandlare till Upphandlingsbyrån 2019-10-01
Jurist till bygglov och kommunledningsstaben 2019-10-01
Ekonomer till Utbildningsförvaltningen 2019-09-25
Arvoderade uppdrag
Familjehem 2019-12-31
Stödfamilj 2019-12-31
Kontaktfamilj 2019-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2019-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2019-12-31
Kontaktpersoner 2019-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2019-12-31
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2019-12-31
Kock med driftansvar till Nordstjärnans produktionskök 2019-10-08
Måltidsbiträde till Ersdungens kök, Måltidsservice 2019-10-11
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2019-12-31
Extrajobb inom förskola, fritids och grundskola till kommunens ytterområden 2019-12-31
Förskollärare till Solbacken, Holmsund 2019-09-30
Förskollärare till förskolan Mjölken 2019-09-24
Grundskollärare till Hörnefors centralskola 2019-10-01
SFI-Lärare till Umevux sfi 2019-10-07
Teckenkommunikatör till Hagaskolan 2019-10-04
Förskollärare till Sörfors förskola 2019-09-26
Förskollärare/barnskötare till förskolan Ersdungen 2019-09-25
Studiehandledare i urdu till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2019-09-30
Studiehandledare i bengaliska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2019-09-30
Elevassistent till Hörnefors centralskola 2019-09-30
Pedagog till Midgårdsskolan 2019-10-01
Barnskötare till förskolan Pluto, Hissjö 2019-09-26
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Gatuingenjör till Gator och parker 2019-09-25
Miljöinspektör till Miljö- och hälsoskydd 2019-09-25
Teknisk assistent till Fastighet 2019-09-30
GIS-ingenjör till Gator och Parker 2019-10-10
Utvecklingsstrateg till Övergripande planering 2019-10-07
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2020-09-23
Socialt och kurativt arbete
Beteendevetare till centrum mot våld i Umeå 2019-09-30
Vård och omsorg
Extrajobb inom vård och omsorg 2019-12-22
Boendehandledare till funktionshindersomsorgen 2019-10-31
Omvårdspersonal till Skräddaren, vård och omsorgsboende 2019-09-30
Personliga assistenter till Öst på stan 2019-09-30
Omvårdnadspersonal till Hemgården vård- och omsorgsboende 2019-09-30
Personlig assistent till Hörnefors 2019-09-27
Logga in Prenumerera på jobb