Sortera efter Tjänst Sortera efter Sök senast
Barnskötare, förskolan Flurkmark 2024-06-06
Sommarvikariat
Erfarna sjuksköterskor äldreomsorg. Lön inkl. bonus från ca 60 000 kr/mån 2024-05-31
Nya sjuksköterskor till äldreomsorgen. Lön inkl. bonus från 41 200 kr/mån 2024-05-31
Sommarjobb, extrajobb och vikariat inom Funktionshinderomsorgen 2024-06-30
Sommarjobb, extrajobb och vikariat inom Äldreomsorgen 2024-06-30
Sommarvikariat natt, Nattpatrullen & Vårdboende, Äldreomsorg 2024-05-31
Sommarvikariat undersköterskor till hemsjukvården, Äldreomsorgen 2024-05-31
Arvoderade uppdrag
God man för vuxna inom Örnsköldsvik kommun 2024-12-30
God man för vuxna inom Umeåregionen 2024-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2024-12-31
Kontaktpersoner 2024-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2024-12-31
Familjehem 2024-12-31
Kontaktfamilj 2024-12-31
Stödfamilj 2024-12-31
Administration, ekonomi, HR, juridik
Kommunikatör, ledningsstaben Stöd och omsorg 2024-05-28
Systemutvecklare (Back-End Developer), IT-funktionen 2024-06-05
HR-konsult, rekrytering till Bemanningsenheten, Stöd och omsorg 2024-06-10
HR-konsult, Rekryteringscentrum utbildning 2024-06-04
Systemutvecklare, lead developer 2024-06-12
Chefer och verksamhetsledare
Verksamhetsledare/Koordinator till Frivilligcentralen, Äldreomsorgen 2024-06-03
Enhetschef till Din kommunala hemtjänst, Ersboda 2024-05-29
Enhetschef lovhandläggning till Bygglov 2024-06-05
Enhetschef till personalpool förskola nordöst 2024-05-28
Verksamhetschef Fritid, Unga 2024-06-07
Enhetschef till Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, särskilt boende 2024-05-30
Biträdande verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen 2024-06-04
Förskola
Barnskötare med start HT-24 2024-05-31
Förskollärare med start HT-24 2024-05-31
Grundskola
Modersmålslärare i nordsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i sydsamiska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i lulesamiska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Lärare till F-3 med start HT-24 2024-05-31
Lärare till 4-6 med start HT-24 2024-05-31
Lärare till 7-9 med start HT-24 2024-05-31
Lärare i fritidshem med start HT-24 2024-05-31
Modersmålslärare i danska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i japanska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i singalesiska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i norska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i amhariska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i indonesiska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i tyska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Modersmålslärare i rumänska, Kompetenscentrum för flerspråkighet 2024-06-07
Speciallärare inriktning svenska, Hagaskolan 2024-05-31
Elevassistent, Böleängsskolan 2024-05-29
Gymnasie- och vuxenutbildning
Yrkeslärare bygg, Dragonskolan 2024-05-31
SFI-Lärare till Umevux SFI 2024-05-29
Skolvärdar, Dragonskolan 2024-05-28
Studie- och yrkesvägledare, SYV-organisationen 2024-06-07
Gymnasielärare i ekonomi och juridik, Dragonskolan 2024-06-03
Yrkeslärare Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Maja Beskowgymnasiet 2024-06-03
Yrkeslärare drift och underhåll/bilmekaniker och tekniker, Dragonskolan 2024-05-30
Stödassistent natt, Riksgymnasiets elevhem Jägaren 2024-05-29
Gymnasielärare i sva/eng, Umevux 2024-06-13
Kultur och fritid
Dramapedagog, Kulturskolan Umeå 2024-06-05
Kök, städ och service
Lokalvårdare, Städ- och verksamhetsservice 2024-06-03
Kock Hagaskolans produktionskök, Måltidsservice 2024-06-03
Ambulerande kockar och måltidsbiträden, Måltidsservice 2024-06-03
Kock Böleängsskolan, Måltidsservice 2024-05-28
Kock, Maja Beskowskolan och Sjöfruskolan 2024-06-10
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare, Familjerätten 2024-06-09
Skolpsykolog elevhälsan, för- och grundskolan 2024-06-09
Socialsekreterare/Behandlare, Mansmottagningen, Centrum mot våld 2024-06-05
Säkerhet och beredskap
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2024-09-30
Funktionshinderomsorg
Personlig assistent till 15-årig flicka 2024-05-31
Stödpedagog, Personlig assistans 2024-05-31
Stödassistent till Kålhagsvägen, Funktionhinderomsorgen 2024-05-28
Personlig assistent till manlig brukare på Teg 2024-07-10
Stödassistent och stödpersonal, Filgränd 34-36 2024-06-14
Stödassistent, Dragonskolans korttidstillsyn 2024-06-05
Äldreomsorg
Undersköterska, Holmsunds Vård- och omsorgsboende 2024-05-29
Omvårdnadspersonal, Bruksbacken Vård- och omsorgsboende 2024-05-31
Sjuksköterska, kvälls- och nattpatrullen 2024-07-01
Undersköterskor, Ersboda vård- och omsorgsboende 2024-06-06
Undersköterska, Haga vård- och omsorgsboende 2024-06-06
Intresseanmälan
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Pedagogik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT
Intresseanmälan examensarbete/uppsats IT
Logga in Prenumerera på jobb