Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Skoladministratör till utbildningsförvaltningen 2022-08-29
Registrator och nämndsekreterare, Samhällsbyggnad 2022-08-21
Handläggare till Överförmyndarenheten i Örnsköldsvik 2022-08-28
Ekonom till Utbildningsförvaltningen 2022-09-08
Kommunikatör till Utbildningsförvaltningen 2022-09-03
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2022-12-31
Kontaktfamilj 2022-12-31
Stödfamilj 2022-12-31
Familjehem 2022-12-31
God man för vuxna inom Örnsköldsvik kommun 2022-12-31
Kontaktpersoner 2022-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2022-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2022-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Rektor till förskolorna i Stöcke och Stöcksjö 2022-08-29
Rektor till Korallen i Sörmjöle samt pedagogisk omsorg 2022-08-29
Enhetschefer till personalpool förskola, Utbildningsförvaltningen 2022-08-31
Enhetschef till Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, särskilt boende 2022-08-31
Enhetschef till Väven Lär, Umeå stadsbibliotek 2022-09-06
Enhetschefer till Din kommunala hemtjänst, vikariat 2022-09-14
Kultur och fritid
Idrottsplatsarbetare till Holmsund/Obbola, Fritid, Drift 2022-08-21
Idrottsplatsarbetare till Gammlia fritidscenter 2022-08-28
Samordnare av marknadsföring till Kulturförvaltningen, Umeå kommun 2022-08-28
Badvärd till Navet, Fritid 2022-08-23
Badvärd till Aquarena, Fritid 2022-08-29
Timanställning - Badvärd till Aquarena, Fritid 2022-09-12
Fritidsledarassistent till Fritid unga, extrajobb 2022-08-30
Kök, städ och service
Kock till Maja Beskowskolan 2022-08-19
Lokalvårdare till Forslundagymnasiet 2022-08-22
Kock till Tavelsjöskolan 2022-08-31
Kock till Hissjö skola 2022-08-31
Pedagogiskt arbete
Modersmålslärare i danska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-09-02
Studiehandledare i koreanska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-09-02
Modersmålslärare i norska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-09-02
Modersmålslärare i nederländska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2022-09-02
Lärare i fritidshem Personalpool fritidshem 2022-08-31
Förskollärare till förskolan Granbacken, Sävar 2022-08-29
Vikarie i förskola, grundskola och gymnasium 2022-12-31
Förskollärare till förskolan fyren, Täfteå 2022-08-24
Förskollärare till förskolan Flurkmark 2022-08-21
Barnskötare till förskolan Flurkmark 2022-08-21
Elevassistent till Grundsärskolan Ersboda med inriktning mot Träningsskola 2022-08-26
Lärare i fritidshem till Sävar skola 2022-08-29
Förskollärare till förskolan Sandvik, Holmsund 2022-08-29
Speciallärare/specialpedagog till Mariebergsskolan 2022-08-21
Förskollärare till förskolan Karusellen, Obbola 2022-09-04
Förskollärare till förskolan Hallbacken, Obbola 2022-09-04
Förskollärare till Stöcke förskola 2022-08-19
Barnskötare till Stöcke förskola 2022-08-22
Grundskollärare i trä- och metallslöjd till Sävar skola 2022-09-06
Barnskötare till förskolan Paletten, Hörnefors 2022-08-23
Förskollärare till Kompassen 2022-08-30
Barnskötare till förskolan Prosten 2022-08-19
Grundskollärare Ma/No åk 7-9 till Hörnefors centralskola 2022-08-23
Grundskollärare i Ma/NO åk 4-6 till Storsjöskolan, Holmsund 2022-08-24
Barnskötare till förskolan Rymden 2022-08-24
Förskollärare till förskolan Rymden 2022-08-24
Barnskötare till förskolan i Ersmark 2022-08-26
Förskollärare till förskolan Tvillingen 2022-09-02
Barnskötare till förskolan Korallen, Sörmjöle 2022-08-29
Elevassistent till Hagaskolan grundsärskola 2022-09-09
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Brandingenjör/brandinspektör till Umeåregionens brandförsvar 2022-08-25
Byggnadsingenjör till Umeåregionens brandförsvar 2022-08-25
Kart- /lantmäteriingenjör till Lantmäteri 2022-09-04
Fastighetsskötare till Fastighet 2022-08-21
Insatsledare till Umeåregionens brandförsvar 2022-09-06
Förrättningslantmätare till Lantmäteri 2022-09-08
Informationssäkerhetssamordnare till Stadsledningskontoret 2022-09-06
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare till Utredningsenheten IFO unga 2022-08-21
Socialsekreterare till Första linjen 2022-09-04
Vård och omsorg
Omvårdnadspersonal till poolverksamhet i äldreomsorgen
Personlig assistent till kvinnlig brukare, Funktionshinderomsorgen 2022-09-01
Vårdbiträde natt till Holmsunds Vård- och omsorgsboende 2022-08-22
Extrajobb och vikariat inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2022-11-30
Stödassistenter till korttidsboende, Barn-och ungaområdet 2022-08-31
Stödpedagoger till korttidsboende, Barn-och ungaområdet 2022-08-31
Stödassistent till Backenvägen, funktionshinderomsorgen vuxna 2022-08-30
Personliga assistent till Ersboda 2022-08-22
Personlig assistent till centrala stan, Funktionshinderomsorgen 2022-08-22
Sjuksköterskor till Äldreomsorgen 2022-08-24
Undersköterska till Sjöjungfruns vård- och omsorgsboende 2022-08-31
Personlig assistent till barn i centrala stan 2022-08-31
Omvårdnadspersonal till Din kommunala hemtjänst, Hörnefors 2022-08-29
Personlig assistent till man i centrala Umeå 2022-09-01
Omvårdnadspersonal till Solgården, Hörnefors 2022-09-01
Boendehandledare till Norra och Södra Resursteamet inom Ordinärt boendestöd 2022-08-22
Personlig assistent till brukare på Tomtebo 2022-09-30
Personlig Assistent till kvinnlig brukare utanför Umeå 2022-09-07
Sjuksköterska till Umeå norra korttidscenter 2022-08-26
Undersköterskor till Dragonens vård- och omsorgsboende 2022-08-30
Omvårdnadspersonal till Dragonens äldrecenter 2022-09-06
Personlig assistent till kvinnlig brukare på Umedalen 2022-08-30
Undersköterskor till Tegs äldrecenter 2022-09-01
Personlig assistent till kvinnlig brukare, Funktionshinderomsorgen 2022-09-02
Vårdbiträde till Skräddarens vård- och omsorgsboende 2022-08-24
Omvårdnadspersonal till hemtjänsten på Haga/Berghem 2022-08-21
Stödassistent till Mirum/Grupp 8/Neva, Funktionshinderomsorgen 2022-08-25
Omvårdnadspersonal till Lundagård vård- och omsorgsboende 2022-09-15
Undersköterska, Din kommunala hemtjänst, Öbacka/Ålidhem 2022-09-08
Övriga yrken
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2022-09-25
Brandmän i utryckningstjänst, sommarvikariat 2023 2022-09-26
Intresseanmälan
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Pedagogik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT
Logga in Prenumerera på jobb