Tjänst Sök senast
Extrajobb
Vikarie i förskola, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och SFI 2023-12-31
Extrajobb och vikariat inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2023-12-20
Extrajobb som Fritidsledarassistent till Fritid unga 2023-10-01
Extraarbete för studenter, anställning på 22% inom äldreomsorgen 2023-10-23
Extrajobb inom måltidsservice 2023-10-15
Arvoderade uppdrag
Kontaktfamilj 2023-12-31
Stödfamilj 2023-12-31
Familjehem 2023-12-31
God man för vuxna inom Örnsköldsvik kommun 2023-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2023-12-31
Kontaktpersoner 2023-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2023-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2023-12-31
Administration, ekonomi, HR, juridik
Förvaltare till förvaltarenheten 2023-10-02
Verksamhetsadministratör till Haga vård- och omsorgsboende 2023-09-27
Chefer och verksamhetsledare
Enhetschef till Hälso- och sjukvårdsenheten, Funktionshinderomsorgen 2023-10-16
Kommunikationschef till Teknik och fastighet 2023-09-25
Förskola
Barnskötare till förskolan Hallbacken och Karusellen, Obbola 2023-10-08
Förskollärare till förskolan Tomtebogård 2023-09-26
Barnskötare till förskolan Bullmark 2023-09-30
Barnskötare till förskolan Kompassen 2023-10-09
Barnskötare till förskolan Sanda 2023-10-05
Grundskola
Lärare i fritidshem till Bullmarks skola 2023-09-30
Rektor till Backens skola 2023-09-25
Pedagog till pedagogiskt stödcentrum, Björken 2023-09-25
Modersmålslärare i albanska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-10-02
Modersmålslärare i singalesiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-09-27
Modersmålslärare i norska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2023-10-06
Grundskollärare till Tegs centralskola 2023-10-09
Grundskollärare åk 4-6 till Hagaskolan 2023-10-13
Resurspedagog till Storsjöskolan, Holmsund 2023-10-05
Sjukhuslärare till grundskolans Elevhälsa 2023-10-12
Gymnasie- och vuxenutbildning
Yrkeslärare inriktning häst till Forslundagymnasiet 2023-09-26
Kultur och fritid
Idrottsplatsarbetare till Nolia, Fritid, Drift 2023-10-15
Idrottsplatsarbetare till Västerslätt och Holmsund, Fritid, Drift 2023-10-02
Korttidsvikarie till Umeå kommuns bibliotek 2023-09-25
Kök, städ och service
Måltidsbiträde till Röbäcks skola, Måltidsservice 2023-09-27
Kock med samordningsansvar till Berghemskolan 2023-10-02
Lokalvårdare till Städ- och verksamhetsservice 2023-10-31
Måltidsbiträde till Dragonskolanskök, Måltidsservice 2023-10-29
Kock till Uven, Måltidsservice 2023-10-09
Kock med driftansvar till Briggen, Holmsunds VoO 2023-10-01
Måltidsbiträden till Måltidsservice 2023-10-01
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Landskapsingenjör till Fastighet 2023-10-03
IT-tekniker till Äldreomsorgens digitaliseringsenhet 2023-10-12
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare till Vuxenenheten 2023-09-26
Säkerhet och beredskap
Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar 2023-09-30
Brandmän i utryckningstjänst, sommarvikariat 2024 2023-09-29
Funktionshinderomsorg
Stödpersonal till Rågången 19, funktionshinderomsorg 2023-09-25
Stödassistent till Sofiehemsvägen 2023-10-02
Stödassistent till Backenvägen, funktionshinderomsorgen vuxna 2023-10-02
Stödassistenter till Rödbergsvägen, Funktionshinderomsorgen 2023-10-19
Stödpersonal till Filgränd 34-36 2023-09-27
Stödassistenter till Istidsgatan 27 2023-10-11
Stödassistent till Bärnstensvägen, Funktionhinderomsorgen 2023-09-25
Personlig assistent till personalpool 2023-10-15
Stödpersonal till Filgränd 34 och Filgränd 223 2023-10-18
Stödpedagoger till Älvans väg och Kandidatvägen 2023-10-19
Stödassistent till Nevas dagliga verksamhet 2023-10-11
Äldreomsorg
Omvårdnadspersonal till Din kommunal hemtjänst, Holmsund/Obbola 2023-09-25
Extrajobb helg HSL resurs 2023-09-30
Omvårdnadspersonal till Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende 2023-09-30
Undersköterska till Dragonens vård- och omsorgsboende 2023-09-26
Omvårdnadspersonal natt till Holmsunds Vård- och omsorgsboende 2023-09-25
Omvårdnadspersonal till poolverksamhet i äldreomsorgen 2023-12-31
Anhörigkonsulent till enheten prevention, äldreomsorgen 2023-10-09
Undersköterska med erfarenhet av avancerad vård- och omsorg 2023-09-26
Serviceresurs till Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende 2023-09-24
Sjuksköterskor till Hemsjukvården 2023-09-28
Vårdbiträde till Haga vård- och omsorgsboende 2023-09-28
Sjuksköterska till Aktrisen, Äldreomsorgen 2023-10-26
Undersköterskor till Haga vård- och omsorgsboende 2023-09-28
Sjuksköterska till Umeå norra korttidscenter 2023-09-29
Leg. Fysioterapeut till äldreomsorgen 2023-10-02
Undersköterska till Nordstjärnans vård- och omsorgsboende 2023-10-05
Extrajobb som sjuksköterska till kvälls- och nattpatrullen 2023-11-02
Intresseanmälan
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Ekonomi och juridik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Kost, hälsa och sjukvård
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Pedagogik
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Samhällsbyggnad och arkitektur
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap
Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Teknik, naturvetenskap och IT
Intresseanmälan Umeå kommun
Logga in Prenumerera på jobb