Stöd och omsorg, Myndighetsutövning

Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Vi inrättar nu ett antal gruppledartjänster som ska ge stöd och vägledning till våra socialsekreterare. Om du vill utvecklas i en arbetsledande funktion och utmanas av ett uppdrag där samverkan och flexibilitet är viktigt – då ska du söka!

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att du ansvarar för att leda och fördela det operativa arbetet. Som gruppledare ger du, med utgångspunkt i riktlinjer och värdegrund, våra socialsekreterare kvalificerat stöd och vägledning i deras ärenden. En viktig del i uppdraget är att utveckla både arbetsgruppen och den enskilda socialsekreteraren mot självständighet. Verksamheten är mångfacetterad, så i rollen finns ett ansvar att prioritera och organisera arbetet på ett flexibelt sätt och arbeta med kvalitetssäkring. Som gruppledare förväntas du bidra till samsyn kring mål och resultat för att nå måluppfyllelse. Det innebär bland annat att du i ditt arbete sätter medborgarnyttan i fokus och är en förebild som visar att ord är lika med handling.

Vi söker totalt 6 stycken gruppledare fördelat på 4 olika enheter. Om du får en deltidstjänst arbetar du företrädesvis som socialsekreterare eller liknande, på resterande del av din tjänst. Du rapporterar till enhetschef inom respektive verksamhet.

  • Första linjens uppdrag är tidig upptäckt och tidiga insatser i nära samarbete med andra professioner som elevhälsa, skola och landsting och hälsocentral. Tillsammans med dessa sker samverkan kring barn och unga 0-16 år och deras familjer inom ett inom ett geografiskt område i form av ett HLT-team. Första linjens socialsekreterare arbetar operativt i familjer med att genomföra utredning, fatta beslut, genomföra och följa upp insatser. 1 plats 50 %.
  • Utredningsenheten barn och unga arbetar med handläggning av barn 0-18 år, utreder, fattar beslut, och ansvarar för uppföljning. 4 platser, 100%.

  • Placeringsgruppen följer vård av barn och ungdom 0-20 år (även EKB) i familjehem och i förekommande fall HvB. Utreder under pågående placering, upprättar vårdplaner och ansvarar för överväganden och omprövningar. 1 plats, 100%.

  • Vuxenenheten arbetar med handläggning av ärenden avseende personer 18 år och äldre som har med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller annan social problematik. Man utreder, fattar beslut och ansvarar för uppföljning. 1 plats, 50%.


Om dig
För tjänsterna inom 1:a linjen, Utredningsenheten, och Placeringsgruppen söker vi dig som har socionomexamen med fler års erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med barn och unga. Det är meriterande om du har ledarskapserfarenhet, erfarenhet av LVU, Signs of safety, Motiverande samtal, erfarenhet av arbete med våld i nära relation/hedersrelaterat våld samt Socialstyrelsens utbildning att vara utbildare i BBIC.

För tjänsten inom Vuxenenheten söker vi dig som har socionomexamen med flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxenområdet med hantering av LVM-ärenden. Det är meriterande om du har ledarskapserfarenhet, erfarenhet av LVU, Motiverande samtal, erfarenhet av arbete med våld i nära relation/hedersrelaterat våld samt utbildning och erfarenhet av ASI, Freda och Patriark.

För samtliga uppdrag kommer du att arbetsleda socialsekreterare där det krävs en mycket god ledarförmåga. Där du som ledare behöver kunna inspirera, engagera och handleda våra socialsekreterare i deras dagliga arbete. Du visar mod i handlingar och beslut samtidigt som du skapar utrymme för medarbetarnas kompetens och handlingskraft i det dagliga arbetet. Du måste också vara stabil och lyhörd för både brukare och medarbetare.

Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan!

Om Umeå kommun

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2020/243
Kontakt
  • Camilla Tunell, bitr verksamhetschef, 070-330 50 15
Facklig företrädare
  • Joakim Åsberg, SACO, 090-16 28 29
  • Marie Sandström, Vision, 090-16 18 86
Publicerat 2020-07-20
Sista ansökningsdag 2020-08-09

Tillbaka till lediga jobb