Umeå kommun, Stöd och omsorg, Arvoderade uppdrag

Barn som har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadshavares och förmyndares ställe ska bevaka deras intressen och vårda deras angelägenheter.

Som världsläget ser ut idag kan det komma att finnas ett behov av gode män för ensamkommande barn i Örnsköldsviks kommun.

Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska.


Om dig
Du bör vara en person som kan sätta gränser och samtidigt respektera barnet. Du bör ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar. Det är viktigt att du själv kan ta reda på information och ta initiativ. Du behöver var bekväm med att ta kontakt med myndigheter och andra aktörer. Du behöver också ha kännedom om hur det svenska samhället fungerar vad gäller skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård med mera.   

Uppdraget kräver en god kommunikativ förmåga där det krävs att du ska kunna tala och skriva på svenska. Du behöver även vara bekväm med att kommunicera via tolk. 


Uppdraget som god man

Uppdraget som god man innebär att du bland annat ska:

 • ha regelbunden kontakt med i första hand barnet och barnets boende
 • ha kontakt med skolan, socialtjänsten, Migrationsverket, offentligt biträde med flera
 • hålla dig informerad om barnets situation och vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga
 • samverka med nätverket runt barnet med utgångpunkt i vad som är bäst för barnet
 • företräda barnet i kontakten med olika myndigheter
 • göra ansökningar om bidrag, stödinsatser med mera
 • bevaka att barnet får vård, omsorg och skolgång
 • ansvara för barnets pengar
   

Uppdraget innebär inte att du är anställd. Det är ett personligt uppdrag och som god man har du rätt till ett arvode. Arvodet betalas ut kvartalsvis efter att du lämnat in en redogörelse över vad du har gjort i uppdraget.


Övrigt

För att få ett uppdrag som god man ska du inte förekomma i polisens belastningsregister eller hos Kronofogden. Vi kommer även att kontrollera dig i socialtjänstens register. Överförmyndarenheten beställer in utdrag från registren innan vi erbjuder dig ett uppdrag. 

Välkommen in med din intresseanmälan.

Vi vet i nuläget inte hur behovet av gode män för ensamkommande barn kommer att se ut framöver. När vi fått in din intresseanmälan kommer vi dock att kontakta dig. Innan du blir erbjuden ett uppdrag kommer du att få träffa oss och få mer information om uppdraget och möjlighet att ställa frågor.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Arvode
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/231
Kontakt
 • Helena Andersson, helena.andersson.3@umea.se
Publicerat 2022-03-28
Sista ansökningsdag 2022-05-31
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb