Stöd och omsorg

Stöd och omsorg ansvarar för socialtjänsten i Umeå kommun. Området är indelat i tre större verksamhetsområden; myndighetsutövning, funktionshinderomsorg samt individ-och familjeomsorgen. I strävan mot målsättningen att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv ska de insatser som ges till medborgare vara av god kvalitet och innebära att den enskilde får rätt insats i rätt tid. Ekonomin ska vara i balans och medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Detta genomsyrar det systematiska uppföljningsarbetet i verksamheterna och är även utgångspunkten för vår nya verksamhet under kvalitetsperspektivet, enheten för systematiskt kvalitetsarbete.  

Enheten för systematiskt kvalitetsarbetes huvudsakliga uppdrag handlar om att utveckla våra huvud-och delprocesser och införliva det systematiska kvalitetsarbetet i processerna. Enheten består av medarbetare på specialistnivå så som processledare, social ansvarig samordnare (SAS), utredare/statistiker, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt kvalitetskoordinator.  

Arbetsuppgifter

Som medicinsk ansvarig sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för de författningsreglerade uppgifterna i den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdraget riktar sig till verksamheter som har ett vårdgivaransvar enligt HSL, vilket inom detta område gäller för särskilt boende enligt LSS och daglig verksamhet.  

Du ska, tillsammans med den medicinska ledningen och i samverkan med sjuksköterskor i verksamhet ansvara för att kvalitet i verksamheterna systematiskt och fortlöpande utvecklas. I uppdraget ingår att göra händelse- och riskanalyser ur ett patientperspektiv samt granska och göra utredningar enligt lex Maria. Du har en nyckelroll i samverkan internt och externt samt förväntas ge sakkunnig vägledning till medarbetare, chefer och politiker. Du kommer att ha en viktig roll i vårt samarbete med regionen kring omställningen till God och nära vård.

Om dig 

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet i rollen. Du har relevant specialistutbildning och är väl förtrogen med gällande lagstiftning. Du har även erfarenhet av uppföljnings- och utredningsarbete. Arbete med lagar och föreskrifter samt utbildning eller erfarenhet av att göra händelse- och riskanalyser är meriterande.

Erfarenhet från funktionshinderområdet, slutenvård och kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet är ett krav.  Vi ser det också som positivt om du har ett upparbetat HSL-nätverk inom kommun eller region. Har du erfarenhet från någon form av ledarskap är det meriterande likaså erfarenhet av rehabiliteringsprocessen. 

Då du kommer att vara föredragande i nämnd samt hålla i information för chefer och medarbetare krävs god kommunikationsförmåga i både tal och skrift, samt en välutvecklad pedagogisk förmåga. Du är rak och tydlig samt bidrar till gott samarbete, skapar engagemang och medverkar till ett positivt arbetsklimat. Din goda samarbetsförmåga speglar även av sig i samverkan med Region Västerbotten och andra samarbetspartners. 

Arbetet kräver mod, självständighet och en förmåga att fatta svåra beslut. Du bör ha en förmåga att tänka strategiskt, riskorienterat samt att agera lösningsfokuserat. Självklart är du intresserad, insatt och drivande i utvecklingsfrågor och evidensbaserad vård, samt har ett intresse för utveckling av kommunens patientsäkerhetsarbete. 

B-körkort krävs.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan. Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2022/278
Kontakt
  • Ulrika Gustafsson, chef, 090-162189,070-6992663
  • Kerstin Rahkola, MAS, 090-162591
Facklig företrädare
  • Jessica Axelsson, Vårdförbundet, 090-161883
Publicerat 2022-04-08
Sista ansökningsdag 2022-05-16

Tillbaka till lediga jobb