Umeå kommun, Kultur, Bibliotek

Till följd av pensionsavgångar söker vi två enhetschefer till Umeås folkbibliotek, en till Väven Lär och en till Bibliotek Söder.

Umeås folkbibliotek består av tio närbibliotek, en biblioteksbuss, och Umeå stadsbibliotek som ligger i kulturhuset Väven, en byggnad skapad för gränsöverskridande samarbeten. I Väven är alla välkomna att ta del av kunskap och kultur i olika former. Umeå Kultur omfattar även Kulturskolan och Programavdelningen med Kvinnohistoriskt museum samt konsthall. 

Folkbiblioteksverksamheten i Umeå kommun består av fem enheter varav två vid Umeå stadsbibliotek, Väven Lär och Väven Läs samt två som omfattar kommunens närbibliotek, Bibliotek Norr och Bibliotek Söder. Därutöver ingår Sveriges depåbibliotek och lånecentral som är en statligt finansierad verksamhet.

Du erbjuds ett arbete där vi gemensamt verkar för att biblioteket ska vara:

  • en naturlig samlingsplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt
  • en garant för tillgång till fri information och litteratur
  • ett offentligt rum, både fysiskt och virtuellt, som är öppet för alla
  • en plats för en mångfald av åsikter såväl i litterära uttryck som i samhällsdebatten, för att bidra till att stärka förutsättningarna för umeborna att kunna vara aktiva medborgare med makt att påverka sina liv såväl som samhället 

Folkbiblioteken i Umeå ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete med gemensamt mediebestånd, lånesystem och webbplatsen minabibliotek.se. 


Arbetsuppgifter
Du ansvarar för ledning, planering, samordning och utveckling av verksamheten inom din enhet. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du har ett nära samarbete med övriga enhetschefer och ingår i bibliotekets ledningsgrupp och är direkt underställd bibliotekschefen. 


Väven Lär

Som enhetschef för Väven Lär ansvarar du för utveckling av verksamheten på stadsbiblioteket tillsammans med chefen för enheten Läs. Tillsammans med dina cirka 20 medarbetare har du ansvar för att samlingen av facklitteratur på biblioteket är aktuell, relevant samt präglas av kvalitet och allsidighet. För personer med annat modersmål än svenska har enheten ett särskilt uppdrag med att nå ut och att synliggöra bibliotekets resurser och erbjuda aktiviteter. 

I enhetens uppdrag ingår att öka den digitala delaktigheten och arbeta för att tillgängliggöra e-tjänster och digitala resurser. Medarbetare som arbetar med Umeåregionens gemensamma biblioteksdatasystem och webbplatsen minabibliotek.se ingår i enheten. Så även samverkan med enheten Sveriges depåbibliotek och lånecentral som har ett nationellt uppdrag och där mediesamlingen på stadsbiblioteket används för lånecentralens uppgifter.

Bibliotek Söder

Som enhetschef för Bibliotek Söder ansvarar du för närbiblioteken för Grubbe, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Teg och Umedalen. Du ansvarar för utveckling av bibliotekens verksamhet för både barn och vuxna med särskilt fokus på läsfrämjande och digital delaktighet. Uppsökande verksamhet, för att alla i kommunen ska ha tillgång till biblioteksservice, även de som inte själv kan ta sig till biblioteket, ingår i enhetens uppdrag. För personer med annat modersmål än svenska har enheten i uppdrag att nå ut, att synliggöra bibliotekets resurser och erbjuda aktiviteter. 

Tillsammans med dina cirka 20 medarbetare har du ansvar för att bibliotekens mediesamlingar för vuxna, för barn och unga samt mångspråk och tillgängliga medier är aktuella, relevanta samt präglas av kvalitet och allsidighet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du har erfarenhet som ledare och dokumenterat goda resultat av att leda människor och verksamhet. Din förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt är god. Du ser helheter och kan hantera komplexa processer även i krävande situationer. Du är driven och engagerad i strategiska frågor som rör biblioteksverksamhet.

Din samarbetsförmåga är god. Du har känsla för vad som motiverar och engagerar dina medarbetare och uppvisar en tydlighet i ditt ledarskap. Du har även intresse för och förmåga att marknadsföra verksamheten. Du är lyhörd och kommunikativ. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2022/330
Kontakt
  • Ingegerd Frankki, bibliotekschef, 090-163377
  • Helena Karlström, enhetschef Väven Lär, 090-163466
Facklig företrädare
  • Joakim Åsberg, SACO, 090-162829
  • Maria Lindgren, Vision, 090-161886
Publicerat 2022-04-28
Sista ansökningsdag 2022-05-23
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb