Teknik och fastighet, Gator och parker

Umeå är en av Sveriges största kommuner och kännetecknas av kraftig tillväxt, låg medelålder och kreativa medborgare. När Umeå stad växer har Teknik- och fastighetsförvaltningen ett stort och viktigt uppdrag. Vi skapar bra förutsättningar för en väl fungerande vardag för kommunens invånare, medarbetare och verksamheter. Enheten Gator och parker planerar, bygger, utvecklar och förvaltar kommunens offentliga utomhusmiljöer. Det omfattar gator, torg, parker och grönområden. Vi arbetar för att staden ska vara välskött, vacker, säker och tillgänglig - allt för ett väl fungerande och trivsamt vardagsliv för alla kommunens invånare. Arbetet med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. Många anpassningar för klimatförändringar utförs i det offentliga rummet dvs gator, parker och natur.

Nu söker vi en klimatanpassningsstrateg med fokus på dagvatten!

Vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig ett varierat och viktigt arbete med bra samarbete och goda möjligheter till utveckling! På vår arbetsplats värnar vi en god arbetsmiljö samt professionellt bemötande och god service till våra medborgare. Tycker du att det är viktigt att skapa mervärde och nytta för Umeå kommuns nuvarande och framtida medborgare. Vill du vara en del i att förbättra och utveckla ett hållbart och robust Umeå med goda livsmiljöer kan det här vara ett jobb för dig!

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du även ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att samordna kommunens fortsatta arbete med strategier för dagvattenhantering och risk för översvämning samt ras och skred. Vissa pusselbitar finns redan på plats såsom en dagvattenstrategi, skyfallskarteringar, och ras- och skredriskutredning. Arbetet behöver nu tas vidare med modellering, prioritering av åtgärder och praktiska investeringsprojekt.

I din arbetsgrupp finns kommunens klimatanpassningsstrateg som du kommer samarbeta mycket med. Denne har idag huvudfokus samordning av Umeå kommuns arbete med anpassningar för förändrat klimat i den växande staden. Tillsammans kommer ni ha som uppgift att samordna Gator och parkers interna arbete med klimatanpassning i investeringsprojekt och planeringsprocesser. Du kommer även vid behov avge synpunkter vid framtagning av yttranden till interna och externa remisser inom området exempelvis översiktsplaner och detaljplaner.

Du sammankallar kommunens samordningsgrupp för dagvattenhantering. Tillsammans med kommunens verksamheter sätter du mål och driver arbetet framåt med gemensam aktivitets- och handlingsplan samt sammanställer det gemensamma arbetet så det blir tillgängligt och överblickbart för politiker och medborgare. Arbetsuppgifter kan komma att fördelas mellan strategerna utifrån behov.

Om dig
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen inom vatten- och miljöteknik, geoteknik, hydrologi, miljövetenskap eller ett närliggande område. Alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig med inriktning mot vattenresurser eller dagvattenhantering. Vidare har du några års dokumenterad erfarenhet av arbete inom dagvattenhantering, klimatanpassning eller riskbedömning för naturkatastrofer. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda och genomföra projekt inom relevanta områden, inklusive budgetering, tidsplanering och samordning med olika intressenter.

I denna tjänst ser vi det som meriterande om du har:

 • läst kurser inom hydrologi och hydraulik
 • erfarenhet av modellering av dagvatten
 • simulerat samt använt GIS-verktyg, där du har en förmåga att använda GIS-verktyg för att analysera och visualisera geografiska data som påverkar dagvattenflöden och skredrisker
 • förståelse för lagar och regler som styr dagvattenhantering, klimatanpassning och riskbedömning för ras och skred
 • erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar för att hantera klimatrelaterade utmaningar
 • erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team och med olika intressenter, inklusive myndigheter, företag och allmänheten
 • erfarenhet av att arbeta med modeller som kan förutse och analysera ras- och skredrisker
 • kännedom om och erfarenhet av att arbeta enligt standarder och praxis
 • erfarenhet av att ansökningsförfarande för externa medel
 • erfarenhet av att upphandla utredningar

Du har en förmåga att tydligt kommunicera tekniska och vetenskapliga koncept till både tekniska och icke-tekniska intressenter. För att trivas i rollen behöver du vara utåtriktad och ha lätt för att knyta nya kontakter och upprätthålla goda relationer. Du är organiserad, med sinne för både helhet och detaljer. Din förmåga att arbeta självständigt är god och du är jordnära, med ett praktiskt och konkret förhållningssätt.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret.

Följ Umeå Kommun på Linkedin!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2024/442
Kontakt
 • Magnus Lingegård, parkdriftchef, 090-161509
Facklig företrädare
 • Carina Lidgren Heimersson, SACO, 090-161254
 • Maria Lindgren, Vision, 090-163343
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb