LOGOTYPE_FOR Umeå kommun

APPLY_FOR Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora


1. Vilket av dessa alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete /uppsats

2. Vilken utbildning läser du? *

 •   Biblioteks- och informationsvetenskap
 •   Media och kommunikation
 •   Språkvetenskap
 •   Genusvetenskap
 •   Konstvetenskap
 •   Kulturanalysprogrammet
 •   Kulturentreprenör
 •   Kulturskoleklivet
 •   Kulturvetenskap
 •   Normkritik
 •   Projektledarutbildning inom kulturområdet
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Administration
 •  Bibliotek
 •  Föreningsbyrå/ Stab
 •  Kommunikation
 •  Kulturskola
 •  Näringsliv
 •  Program
 •  Övergripande planering
 •  Inget önskemål

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilket tidsperiod ska praktiken infalla /examensarbetet skrivas?

(选填项目)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(选填项目)

7. Vilken omfattning är du intresserad av?

(选填项目)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

8. Uppge kontaktperson på utbildningen (ex utbildningen praktiksamordnare). Namn, telefonnummer och mejladress.

(选填项目)
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中