Logo for Umeå kommun

Apply for Intresseanmälan praktik och examensarbete inom Information, kommunikation och humaniora


1. Vilket av dessa alternativ är du intresserad av? *

 •  Praktikplats
 •  Examensarbete /uppsats

2. Vilken utbildning läser du? *

 •   Biblioteks- och informationsvetenskap
 •   Media och kommunikation
 •   Språkvetenskap
 •   Genusvetenskap
 •   Konstvetenskap
 •   Kulturanalysprogrammet
 •   Kulturentreprenör
 •   Kulturskoleklivet
 •   Kulturvetenskap
 •   Normkritik
 •   Projektledarutbildning inom kulturområdet
 •   Annan utbildning, ange vilken

3. Har du något önskemål på verksamhet eller område? *

 •  Administration
 •  Bibliotek
 •  Föreningsbyrå/ Stab
 •  Kommunikation
 •  Kulturskola
 •  Näringsliv
 •  Program
 •  Övergripande planering
 •  Inget önskemål

4. Beskriv kort syftet med praktiken/ examensarbetet och vad som ska ingå *

5. Vilket tidsperiod ska praktiken infalla /examensarbetet skrivas?

(Not Required)

6. Uppge praktikperiod (hur många dagar/veckor)

(Not Required)

7. Vilken omfattning är du intresserad av?

(Not Required)
 •   Heltid
 •   Deltid, ange sysselsättning nedan

8. Uppge kontaktperson på utbildningen (ex utbildningen praktiksamordnare). Namn, telefonnummer och mejladress.

(Not Required)
Accepted file types: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max file size: 40MB
Upload File upload in progress or
Attached CV: Download
Upload File upload in progress or
Attached cover letter: Download
Upload File upload in progress